اعضای هیئت مدیره

مدیر عامل

پیمان شاهرخی

مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره
هیئت مدیره

مجتبی هنری

رئيس هيئت مديره و قائم مقام مدیر عامل در امور تضمین کیفیت

امید بخشیان

عضو غیر موظف هیئت مدیره
قائم مقام

صادق شرفی

قائم مقام مديرعامل در امور پروژه ها و توليد
مدیران

علی محبوبی

مدیر کارخانه

بیژن اژدریان

مدیر منابع انسانی

علی اکبر احمدی

مدیر بازرگانی

محمد رضا فرخی

مدیر تضمین کیفیت

احمد نریمانی

مدیر تحقیق و توسعه

مهدی جوکار

مدیر برنامه ریزی
رئیس مستقل

یاسر فرج زاده

رئیس فناوری و تکنولوژی اطلاعات

مدیران عامل گذشته