اعضای هیئت مدیره

مدیر عامل

پیمان ابراهیمی

مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره
هیئت مدیره

امید بخشیان

عضو موظف هیئت مدیره

مجتبی هنری

رئیس و عضو غیر موظف هیات مدیره
قائم مقام

محمد صادق شرفی

قائم مقام مديرعامل در امور پروژه ها و توليد
مدیران

علی محبوبی

مدیر کارخانه

بیژن اژدریان

مدیر منابع انسانی

احمد نریمانی

مدیر تضمین کیفیت

علیرضا محمودی

مدیر بازرگانی و فروش

مهدی جوکار

مدیر برنامه ریزی

یاسر فرج زاده

رئیس فناوری و تکنولوژی اطلاعات

ابراهیم محمودیان

مدیر تحقیق و توسعه

مدیران عامل گذشته