مسئولیت اجتماعی شرکت

Our Office

اساسا یک سازمان برحسب نیازی عمومی و اجتماعی به وجود می آید و میبنای ایجاد سازمان نیاز به تولید کالا و یا ارائه خدمت به جامعه است.لذا نه سازمان می تواند خود را از جامعه جدا کند و نه جامعه می تواند بدون سازمان زندگی کند.از نتایج این رابطه لاینفک این است که هرتصمیم وعمل سازمان به نحوی روی جامعه تاثیر می گذارد.تاثیر گذاری فوق باعث می شود که آحاد جامعه ،خود را در عملکرد سازمان سهیم دانسته و از سازمان مسئولیت خواسته و حسابرسی کنند.در این نوشته ،مسئولیت های اجتماعی سازمان و مباحث مرتبط با آن بیان می شوند و در نهایت نمونه سازمان های سرآمد در این زمینه معرفی می شوند.

 

مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی شرکت ها یک مفهموم تجارت داوطلبانه است و درباره فعالیت هایی است که شامل اطاعت و هماهنگی فعالیت های شرکتی با مسائل اجتماعی دارد.بدون اینکه یک الزام قانونی برای این هماهنگی وجود داشته باشد.

حکومت ها به مسئولیت اجتماعی شرکتها از منظر تقسیم وظایف و مسئولیت ها و حرکت در جهت توسعه پایدار نگاه می کنند:

  • شرکت ها مسئولیت اجتماعی شرکتی را نوعی استراتژی تجاری می بینند که باعث می گردد در فضای به شدت رقابتی ، بر اعتبارشان افزوده گردد و سهمشان در بازار فزونی گیرد.
  • جامعه مدنی و سازمانهای غیر دولتی،مسئولیت اجتماعی را از شرکتها می خواهند چون که به رسوایی های مالی و فجایع حاصل از عملکرد شرکتها آگاهی و اشراف دارند.
  • سازمانهای بین المللی نیز با توجه به اینکه تاثیرگذاری شرکتها در دنیای امروز بسیار بیشتر از حکومتها می باشد،حل چالش های جهانی را بدون مشارکت ها غیرممکن می دانند زیرا،بسیاری از سیاستمداران،به نوعی مدیران شرکت ها نیز هستند،مسئولیت اجتماعی را از شرکتها خواهانند.
  • مراکز علمی و دانشگاهیان نیز به مسئولیت اجتماعی شرکت ها ،از زاویه نقش شرکت ها در توسعه یک کشور و حتی توسعه دموکراسی،تداخل وظایف،مسئولیت های یک شرکت با حکومت و همپوشانی های حاصل از آن می نگرد.

 

 

ما اعتقاد داریم که کسب و کارما سهم مثبتی در رشد اقتصادی و رفاه جامعه دارد.ما از تاثیر اجتماعی،زیست محیطی و اخلاقی فعالیت های خود آگاه هستیم و در قبال آن پاسخگو می باشیم.

هدف اصلی ما در برنامه مسئولیت اجتماعی سازمان تحقق این باور است:منافع ما در تحقق منافع جامعه،رشد ما در گرو توسعه پایدار جامعه.

 

مسئولیت های اجتماعی گروه سایپا

با توجه به نقش اساسی و مهم سهامداران و ذی نفعان در یک بنگاه اقتصادی،گروه سایپا نیز به این مهم توجه خاصی نشان داده و برآن است تا مسئولیت های اجتماعی خود را در قبال تمامی ذی نفعان در 4 گروه،جامعه ،مشتریان،دولت و سهامداران به نحو احسن ایفا نماید.برای گروه جامعه سه ایتم حفظ محیط زیست،کاهش آلایندگی و مدیریت بهینه سوخت خودروها مد نظرقرار گرفته شده است.

برای گروه مشتریان نیز تولید محصول با کیفیت و ایمن ،خدمات پس از فروش با کیفیت،قیمت مناسب و تنوع محصول مد نظر قرار دارد.

در گروه دولت نیز نگاه ارتقاء محصولات در راستای انطباق با استاندارد های 55 گانه دنبال می شوند و در گروه سهامداران نیز با نگاه انتفاعی به هزینه کمتر و سود بیشتر دقت می شود.