تاریخچه شرکت سایپاگام

Our Office

شرکت سایپاگام در خرداد ماه سال 1398 به منظور تولید دسته سیم با ایجاد دیدگاه فرآیندگرا و قیمت رقابتی و برآوردن نیازهای مشتریان سایپا بر اساس الزامات و استاندارد سیستم مدیریت و با تکیه بر نیروی انسانی متشکل از مددجویان کمیته امداد و بهزیستی شروع به کار کرده است.

شرکت سایپاگام با جذب نیروی حمایتی و استفاده از ظرفیت مددجویان کمیته امداد و سایر نهاد های حمایتی، الگویی موفق و برگزیده را برای همه شرکت های کشور ترسیم کرده است.

گروه خودروسازی سایپا یکی از تولیدکنندگان پویا، زنده و موفق در سطح کشور محسوب می‌شود که با استفاده از ظرفیت‌های موجود در داخل، رونق تولید را محقق کرده است و ابتکار مدیریت گروه خودروسازی سایپا در استخدام و اشتغال‌زایی برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سایر نهادهای حمایتی کشور، اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است. مددجویانی که به استخدام شرکت سایپاگام درآمده‌اند، با کسب آموزش و تخصص لازم در این مجموعه، از نظر بهره مندی از حقوق و مزایا، خدمات بیمه درمانی و تکمیلی و سایر مزایای شغلی در شرایط برابر با دیگران هستند.

از اهداف تأسیس شرکت سایپاگام توسعه‌ی بازار داخلی و تحویل به موقع محصولات و راه‌اندازی و استقرار مدیریت دانش در راستای بهبود مدیریت و تحلیل داده‌ها و ارتقاء دانش و یادگیری سازمانی و نوآوری و کنترل ریسک خطرات و بهبود مستمر در راستای افزای ضریب ایمین کارکنان می‌باشد.