15 بهمن 1403

پیام خوش آمدگویی مدیرعامل به پرسنل

بدون شک حضور پر خیر و برکت شما در این مجموعه شرکت سایپاگام، برکتی بی بدیل از جانب پروردگار متعالی...

ادامه مطلب
02 اردیبهشت 1403

بازدید مدیران

بازدید مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت سازه گستر از روند تولید محصولات دسته سیم گروه خودرو سازی ...

ادامه مطلب
02 اردیبهشت 1403

بازدید مدیر عامل گروه خودرو سازی سایپا

مدیر عامل گروه خودرو سازی سایپا در بازدید از شرکت سایپاگام ضمن بررسی مشکلات و گلوگاه های توسعه ای...

ادامه مطلب