تولید

Our Office

شرکت سایپاگام تولید کننده انواع دسته سیم و قطعات برقی خودرو های سایپا می باشد که خود را در چهارچوب سیستم مدیریت کیفیت و باتوجه به مبانی نیازمندی های زیست محیطی، مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای، خود را ملزم به رعایت الزامات استانداردهای:

ISO 9001:2015,IATF 16949:2016و الزامات خاص مشتری می داند.

دسته سیم یا سیم کشی مجموعه ای است،متشکل از تعدادی سیم و کابل و اتصالات مربوطه که عامل انتقال جریان الکتریکی از منبع تولید برق در خودرو (باطری) به تمام قسمت های برقی خودرو که برای کار نیاز به جریان الکتریکی دارد می باشد. 

دسته سیم در واقع همانند کالبد انسان نقش رگ را در خودرو ایفا میکند.