توسعه کسب و کار

Our Office

شرکت سایپاگام که دامنه فعالیت خود را از چند محصول ساده خودروهای گروه سایپا شروع نمود در حال حاضر توانایی تولید هرگونه دسته سیم در حوزه خودرو سازی های بزرگ داخلی یا خارجی را دارا بوده و با شروع سال1401 در مسیر توسعه کسب و کار وارد حوزه محصولات یدکی و سفارشی بخش خدمات پس از فروش شده و با افزایش سرعت واکنشو انعطاف پذیری قابل توجه آمادگی خود را جهت طراحی و توسعه و ساخت محصولات درخت سیم در  تمامی حوزه های صنعتی اعلام می نماید.