دانش بنیان

Our Office

دانش بنیان

 به شرکت هایی گفته می شود که دانش و فناوری،جزئی جدایی ناپذیر از دارایی آنها باشد دانش بنیان در ایران،شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت ،توسعه اقتصاد دانش محور،تحقق اهداف علمی و اقتصادی شامل گسترش،کاربرد نوآوری و تجاری سازی نتایج حاصل از تحقیق و توسعه در حوزه فناوری های برتر،با ارزش افزوده فراوان و براساس معیارهای مورد نظر قانون تایید می شود.

 

معیارهای کالاها و خدمات دانش بنیان مورد تایید

1.سطح فناوری

کالاها و خدمات باید در حوزه فناوری های بالا یا متوسط به بالا باشند.به این معنا که دانش فنی طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی یا دانش فنی فرآیند تولید محصول به دلیل پیچیدگی فنی:الف-به سختی قابل کپی برداری بوده و کسب آن از موانع اصلی ورود شرکت های دیگر به بازار باشد.ب-نیازمند تحقیق و توسعه قابل توجه،توسط گروه فنی خبره برای کسب آن باشد.ج-منجر بهایجاد حواص یا کارکردهای پیچیده ای در محصول شده باشد.

2.مرحله تولید

کالاهایی ارائه شده،باید در حال تولید بوده یا حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی با قابلیت بررسی فنی ساخته باشند،همچنین خدمات باید دارای اسناد فروش باشند.

3.طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه

شرکت باید طراحی اساسی و قابل توجهی مبتنی بر فعالیت های تحقیق و توسعه انجام داده باشد:الف-طراحی زیر سیستم(بخشی از محصول که علاوه بر داشتن سطح فناوری 30درصد از قیمت فروش مربوط به آن باشد)اصلی کالا و خدمت.ب-طراحی یک پارچه سازی کالا و خدمت.ج-طراحی فرایند تولید کالا و خدمت،مشروط به پیچیدگی این فرایند با توجه به سه معیار گفته شده محصولات یا خدمات شرکت های دانش بنیان پس از بررسی (تخصصی و هم ترازی محصولات)در   فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان سطح 1 یا 2 قرار میگیرد.

  • کالاها و خدمات دانش بنیان سطح1

فهرستی که بعنوان محصولات در حوزه فناوری های برتر و باارزش افزوده بالا و پیچیدگی فنی بالا به تصویب کارگروه می رسد.

  •   کالاها و خدمات دانش بنیان سطح2

فهرستی به عنوان محصولات در حوزه فناوری های برتر و بارزش افزوده بالا و باپیچیدگی فنی کمتر نسبت به فهرست کالاهاو خدمات دانش بنیان سطح یک به تصویب کارگروه می رسد.محصولات موجود در این فهرست مشمول استفاده از معافیت مالیاتی نخواهد بود.

با توجه به اینکه محصولات شرکت سایپاگام در فرآیندهای تولیدی از ماشین آلات متعددی استفاده می نماید و از برش سیم های محصول تا زمان بسته بندی محصول ،فرایندهای زیادی را سپری می کند با اضافه شدن تجهیزات و ارتقاء دانش فنی در افزایش راندمان تولیدی و هم جهت در افزایش کیفیت محصول می توان بهبودی حاصل نمود.