تولید

شرکت سایپاگام تولید کننده انواع دسته سیم و قطعات برقی خودرو های سای...

بیشتر

تحقیق و توسعه

  انجام فعالیت در تحقیق و توسعه تحقیق و توسعه اغلب اولین مرح...

بیشتر

منابع انسانی

تدوین اهداف،سیاست ها و خط مشی های نظام اداری در راستا مدیریت و اهدا...

بیشتر

توسعه کسب و کار

شرکت سایپاگام که دامنه فعالیت خود را از چند محصول ساده خودروهای گرو...

بیشتر

دانش بنیان

دانش بنیان  به شرکت هایی گفته می شود که دانش و فناوری،جزئی جد...

بیشتر

خودکفایی

  شرکت سایپا گام در پی بروز تحریم های اعمال شده این تهدیدات ر...

بیشتر

از اهداف مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت پارس خودرو ، ساماندهی ، رسیدگی به درخواستها ، تسهیل در ارتباط و ارتقاء رضایت مشتریان محترم است.از اهداف مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت پارس خودرو ، ساماندهی ، رسیدگی به از اهداف مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت پارس خودرو ، ساماندهی ، رسیدگی به درخواستها ، تسهیل در ارتباط و ارتقاء رضایت مشتریان محترم است.از اهداف مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت پارس خودرو ، ساماندهی ، رسیدگی به درخواستها ، تسهیل در ارتباط و ارتقاء رضایت مشتریان محترم است.درخواستها ، تسهیل در ارتباط و ارتقاء رضایت مشتریان محترم است.